2. posiedzenie Senatu


0

Na zakończonym 20 listopada 2015 r. drugim posiedzeniu Senatu Izba bez poprawek przyjęła nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, natomiast do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej wprowadziła 17 poprawek. Senatorowie podjęli trzy uchwały: w imię solidarności z Narodem Francuskim, w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich oraz w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Posiedzenie rozpoczęło się 18 listopada 2015 r. od uczczenia minutą ciszy ofiar zamachów w Paryżu.  „W związku z aktami terroru w Paryżu posiedzenie Senatu rozpoczynamy od sprzeciwu wobec logiki okrucieństwa i ideologii nienawiści. Nasze milczenie niech będzie znakiem determinacji w obronie wolności i demokracji” – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.  Podkreślił, że uczczenie ofiar minutą ciszy jest także wyrazem solidarności  z  francuskimi braćmi i wspólnotą wolnego świata.