3. posiedzenie Senatu

3. posiedzenie Senatu

0

Na zakończonym 26 listopada 2015 r. posiedzeniu Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Izba opowiedziała się za 70-proc. podatkiem od wysokich odpraw wypłacanych odchodzącej kadrze kierowniczej przez spółki skarbu państwa, lub należące do samorządów. Senatorowie ponadto  wprowadzili  zmiany w składzie komisji senackich.

W uzasadnieniu do noweli czytamy m.in., że zmiany zmierzają do przeciwdziałania patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. „Celem wysokiego opodatkowania ponad rozsądne minimum jest wpłynięcie na zachowania stron takich kontraktów i dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów” – napisano.

Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.