33 rocznica męczeńskiej śmierci Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki

1