Briefing prasowy z przedstawicielami PKP PLK S.A

0

Briefing prasowy z przedstawicielami PKP PLK S.A. Wznowienie ruchu na linii kolejowej nr 219 z Pisza do Olsztyna planowane jest na 20 października 2019 r.
Wydłużenie czasu ukończenia prac na odcinku Pisz-Ełk związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych prac na mostach w Piszu i Nowej Wsi Ełckiej oraz na 19 przepustach. Umowa z wykonawcą robót została w związku z tym przedłużona do maja 2020 r. Za nami pierwszy przejazd techniczny.