Dożynki Diecezjalne w Pozezdrzu

1

Dożynki Diecezjalne w Pozezdrze przeszły już do historii. Dziękuję wszystkim rolnikom za trud jaki wkładają w swoją pracę.