Dziękuję za wybory.
0

W wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku  startowałam  z okręgu nr 87, obejmującego powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski i węgorzewski. Uzyskując 43727 głosów poparcia zostałam Senatorem RP.
Wszystkim Wyborcom dziękuję za oddane głosy.

Leave a Reply