„Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana”

0

Miałam przyjemność objąć honorowym patronatem międzyszkolny konkurs, który odbył się w Ełckim Centrum Kultury. Cieszy mnie fakt, iż młodzież poprzez takie wydarzenia poznaje historię naszego państwa i pogłębia patriotyzm.