Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku

2

W sobotę uczestniczyłam w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku.
Podczas uroczystości poprowadziłam wykład inauguracyjny poświęcony roli Prgramu 500+ w administracji rządowej i pragmatyce samorządowej.