KNEiS

0

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 26.06.2019r. Sprawozdanie o ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.