Konferencja naukowa „II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich – stan badań, perspektywy badawcze”.

0

Wczoraj uczestniczyłam w międzynarodowej konferencji naukowej „II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich – stan badań, perspektywy badawcze”.
Konferencja stanowiła doskonałą okazje do wymiany poglądów, doświadczeń oraz interesującej dyskusji.