#LatozPolską

0

W ostatnich dniach uczestniczyłam w inauguracji tegorocznej akcji „Lato z Polską”.
Dzięki programowi organizowane są pobyty edukacyjno-integracyjne dla dzieci polskiego pochodzenia z całego świata we współpracy z samorządami lokalnymi w Polsce.
Poprzez akcję dzieci będą poznawać Polskę, miejsca ważne dla naszej historii, polską tradycję, wzmocnią więzi z polakami w kraju oraz udoskonalą język polski.