Narodowa Debata o Rodzinie

1

27 września br. uczestniczyłam w Narodowej Debacie o Rodzinie, której celem była dyskusja w społeczeństwie na temat głównych potrzeb polskiej rodziny; wspierania ich w systemie wartości. Debatę prowadziła minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska.