Podsumowanie projektu „Lato z Polską”

3

W dniu wczorajszym odbyło sie podsumowanie projektu „Lato z Polską”. Dzięki programowi organizowane są pobyty edukacyjno-integracyjne dla dzieci polskiego pochodzenia z całego świata we współpracy z samorządami lokalnymi w Polsce.