Posiedzenie Senackiego Zespołu Ochrony Konsumentów

1

22 września br. uczestniczyłam w posiedzeniu senackiego Zespołu Ochrony Konsumentów. Tematem posiedzenia były tzw „dopalacze”, które wciąż stanowią poważny problem wśród polskiej młodzieży i nie tylko.