4. posiedzenie Senatu

1

10 grudnia 2015 r. zakończyło się 4. posiedzenie Senatu.  Izba wybrała senatorów Marka Pęka i Aleksandra Szweda  na członków  Krajowej Rady Prokuratury. Senatorowie wybrali też senatora Stanisława Gogacza na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował o wygaszeniu mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego w związku z powołaniem go na wojewodę podlaskiego.W związku z wygaszeniem mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego, który był zgłoszony jako kandydat do Krajowej Rady Sądownictwa, punkt przewidujący wybór kandydatów Senatu do Rady został przesunięty na kolejne posiedzenie. Marszałek Karczewski poinformował o przywróceniu terminu na zgłaszanie kandydatur do KRS.