Pożegnanie w Szkole Podstawowej nr 2 im I Dywizji Tadeusza Kościuszki

0

Dziś jest dla mnie dzień szczególny. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim za 8-letnią współpracę. Z satysfakcją i dumą myślę o czasie kiedy kierowałam Szkołą Podstawowa nr 2 w Ełku im I Dywizji Tadeusza Kościuszki. W tym czasie nasi uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę i umiejętności ale również rozwijali swoje zainteresowania i talenty. Priorytetem mojej pracy było kształtowanie postaw patriotycznych i szacunek do symboli narodowych.
Tworzyliśmy razem dobrą życzliwą atmosferę pracy i nauki. Przez te lata wspólnie z nauczycielami zrealizowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć i inicjatyw, które zawsze wspierała Rada Rodziców oraz wszyscy rodzice. Za te wszystkie starania dziękuje Pani Katarzynie Sieńkowskiej Przewodniczącej Rady i całej Radzie Rodziców.
Słowa podziękowanie kieruję do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi za trud zdobywania certyfikatów i wyróżnień, organizację konkursów, turniejów, które promowały szkołę w środowisku. Dziękuję za wspieranie inicjatywy budowy Hali Sportowej, dzięki której uczniowie osiągają sukcesy sportowe. Wyrażam wdzięczność za te wszystkie przedsięwzięcia, które były naszym wspólnym udziałem.
Dziękuję szczególnie moim wicedyrektorom: Małgorzacie Juszkiewicz, Dorocie Szczawińskiej, Honoracie Sadowskiej i Andrzejowi Koc. Proszę przyjąć wyrazy uznania za prace i zaangażowanie na rzecz rozwoju naszej szkoły. Życzę wszystkim, by nie zabrakło Państwu cennych inspiracji i pomysłów do realizacji ciekawych przedsięwzięć
Jeszcze raz dziękuje za wspaniałą uroczystość oraz za możliwość spotkania w tym gronie w tej pięknej auli, z której dumna jest SP nr 2 w Ełku.
Życzę wszystkim dalszej kreatywnej pracy z pożytkiem dla dobra dzieci i społeczności szkolnej.
Dziękuję wszystkim za zaufanie i obiecuję, że jako Senator będę Was godnie reprezentowała i dbała o nasza szkołę i nasze miasto.
Z całego serce Wszystkim serdecznie dziękuje.