3048075Powiat ełcki, położony we wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, obejmuje Pojezierze Ełckie i część Mazur Garbatych. W skład powiatu wchodzi gmina miasto Ełk oraz gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy. Zajmuje on obszar 1112 km2, liczy ok. 86 tys. mieszkańców.

Historia powiatu sięga czasów średniowiecza. Do XIII wieku ziemie te były zamieszkiwane przez plemiona Jaćwingów, które zostały wymordowane bądź wysiedlone przez Zakon Krzyżacki. O ich istnieniu świadczą pozostałości w postaci grodzisk, kurhanów, wzmianek w kronikach oraz wielu nazw topograficznych.

Niepowtarzalny krajobraz tworzy pagórkowaty teren z kopulastymi wzniesieniami poprzecinanymi dolinami rzek i jezior oraz dużymi kompleksami leśnymi i małymi zagajnikami, mokradłami i bagnami. Niemal cały powiat znajduje się w dorzeczu rzeki Ełk. Lasy powiatu ełckiego zajmują obszar 24 tys. ha, co stanowi 22 % ogółu jego powierzchni.

Powiat Ełcki obejmuje swym zasięgiem część Mazur Garbatych i Pojezierze Ełckie. Jego krajobraz jest typowy dla krajobrazu moreny czołowej. Część północna i wschodnia jest mocno pofałdowana, układają się tutaj na przemian wysoczyzny oraz doliny i kotliny morenowe z jeziorami. Część środkowa i południowa to teren coraz mniej pofałdowany, przechodzący stopniowo w kotliny, a następnie w obszary równinne.

Ukształtowanie terenu stwarza doskonałe warunki dla rozwoju turystyki rowerowej, narciarstwa biegowego czy nordic walking, co sprzyja powstawaniu nowych tras, z których bardzo chętnie korzystają nie tylko turyści, ale również mieszkańcy powiatu.

W skład Powiatu Ełckiego wchodzą miasto Ełk oraz cztery gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy. Każde z tych miejsc ma wiele ciekawych atrakcji do zaoferowania turystom, dlatego warto zostać tu na dłużej.

Źródło: www.powiat.elk.pl