3224771ee009f86edb4f51023d6b70f3

Powiat gołdapski – powiat w Polsce, utworzony w 2002 roku w wyniku podziału powiatu olecko-gołdapskiego. Jego siedzibą jest miasto Gołdap. Powiat od strony północnej graniczy z obwodem kaliningradzkim, od wschodu z województwem podlaskim, od południa z powiatem oleckim i giżyckim, a od wschodu z powiatem węgorzewskim. Do końca 2001 r. powiat gołdapski był podzielony pomiędzy powiaty: olecko-gołdapski (gminy: Gołdap i Dubeninki) oraz powiat giżycki (gmina Banie Mazurskie).

Gospodarka na terenie powiatu nastawiona jest na rolnictwo i turystykę. W Gołdapi znajduje się międzypaństwowe przejście graniczne z Rosją, Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Piękna Góra” z wyciągiem krzesełkowym – obok Krzyżowej Góry w Lidzbarku Warmińskim na jedyny ośrodek sportów zimowych w woj. warmińsko-mazurskim.

Największe gminy – powiat gołdapski
Gmina Dubeninki
Gmina Banie Mazurskie
Gmina Gołdap

z10138396QTurystyka w powiecie:
 Szlak kajakowy
Znajduje się jeden szlak kajakowy rzeką Gołdapą
Przebieg trasy: jezioro Gołdap – miasto Gołdap – Juchnajcie – Boćwinka – Sapałówka – Banie Mazurskie – Zakałcze – Mieduniszki.
Szlaki rowerowe o nieutwardzonej nawierzchni
Na terenie Powiatu Gołdapskiego znajduje się łącznie 389 km oznakowanych szlaków rowerowych z nieutwardzonej nawierzchni.

Na terenie Powiatu Gołdapskiego znajduje się 15,4 km oznakowanych szlaków rowerowych z utwardzonej nawierzchni. Ścieżki są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – odcinek w Powiecie Gołdapskim
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, mający blisko 2000 km długości, jest najdłuższą trasą rowerową w Polsce. Przebiega przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (ok. 420 km), podlaskiego (ok. 592 km), lubelskiego (ok. 351 km), podkarpackiego (ok. 428 km) i świętokrzyskiego (ok. 190 km).

Wyjątkowość i różnorodność regionów, przez które prowadzi szlak, podkreślają atrakcje turystyczne, zarówno te usytuowane bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze 20-kilometrowego korytarza po obu stronach trasy.

Green Velo zaczyna się na Żuławach Wiślanych nad Nogatem w miejscowości Kępiny Wielkie, skąd zmierza początkowo na południe, do Elbląga, a następnie na północny wschód wzdłuż Zalewu Wiślanego. W końcowym etapie (woj. świętokrzyskie) szlak mija m.in. Oblęgorek i dociera do Gatnik koło Sielpi Wielkiej, która jest największym ośrodkiem wypoczynkowym w regionie, a następnie do Końskich.

Źródło: www.powiatgoldap.pl