g_829Powiat Mrągowski położony jest w północno-wchodniej Polsce, w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, a w jego skład wchodzą :

  • Miasto Mrągowo,
  • Gmina i Miasto Mikołajki,
  • Gmina Mrągowo,
  • Gmina Piecki,
  • Gmina Sorkwity.

Siedzibą władz samorządowych powiatu (Starostwo Powiatowe) jest miasto Mrągowo.

Odległość do miasta wojewódzkiego (Olsztyn) wynosi ok. 70 km, natomiast do innych, dużych ośrodków miejskich od 220 do 230 km (Warszawa, Gdańsk). Granica Państwa (przejście Bezledy z Federacją Rosyjską – Obwód Kaliningradzki) znajduje się o ok. 90 km od Mrągowa.

Pod względem fizjograficznym Powiat Mrągowski położony jest w obrębie dwóch regionów:

  • cześć zachodnia do linii Lipowo – Kosewo – Baranowo – Cudnochy to obszar wyniesień Pojezierza Mrągowskiego,
  • część wschodnia to Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, stanowiąca rozległe obniżenie w pasie pojezierzy Polski Północno-Wschodniej.

Ukształtowanie powierzchni i litologia obu krain są typowe dla obszarów polodowcowych, a cechą ich krajobrazu jest niespotykane nigdzie w kraju, na taką skalę skupienie dużych, naturalnych zbiorników wodnych, zajmujących ok. 14% powierzchni powiatu (w Gminie Mikołajki wskaźnik ten osiąga poziom ok. 23% ).

Drugim, obok jezior, charakterystycznym elementem krajobrazu tego terenu są rozległe, zwarte kompleksy leśne, rozciągające się w południowej jego części, na obszarach sandrowych (Puszcza Piska) – łącznie lasy na terenie powiatu zajmują ok. 31% powierzchni.

Źródło: www.powiat.mragowo.pl