Spotkanie młodzieżowych organizacji naszego regionu dotyczące 100 rocznicy obchodów odzyskania niepodległości

1

100 rocznica obchodów odzyskania niepodległości była tematem wczorajszego spotkania młodzieżowych organizacji z naszego regionu. Cieszę się że przedstawiciele tak licznie skorzystali z mojego zaproszenia.
Każda organizacja przedstawiła swoje plany na następny rok. Rozmawiano również o wspólnych inicjatywach podejmowanych przez cały rok 2018 w celu upamiętnienia jakże ważnej rocznicy dla naszego kraju.
Podczas spotkania wybrano koordynatora działań, którym została Pani Agnieszka Pasko – Dyrektor CEM.