Spotkanie z Polonią w Budapeszcie. Zakończenie roku szkolnego w polskiej szkole.

0

17 czerwca w Budapeszcie odbyły się obchody święta węgierskiej Polonii, organizowane przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.
Po mszy świętej członkowie polonijnej społeczności, członkowie stowarzyszeń polonijnych i polscy samorządowcy w świątecznym orszaku prowadzonym przez średniowiecznych rycerzy ( grupy rekonstrukcji historycznej w tym PWGRH Legionu Polskiego) przeszli do Teatru Śródmiejskiego, gdzie odbyła się część oficjalna święta połączona z wręczeniem dorocznych nagród polonijnych.
Na uroczystościach obecni byli m.in. w imieniu Marszałka Senatu RP – Senator Małgorzata Kopiczko, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Halina Csúcs Lászlóné, konsul RP w Budapeszcie Marcin Sokołowski i attaché obronności RP płk. Jan Kurdziałek, Zoltán Csallóközi szef gabinetu wicepremiera RW Zsolta Semjéna, Gergely Gaal przewodniczący Komitetu Obchodów Roku św. Władysława na Węgrzech, prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski, prezydent EUWP Tadeusz Pilat.