V sesja Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi” w Senacie RP

0

V sesja Miedzynarodowego Kongresu „Europa Christi”. Obrady otwiera marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Opublikowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Poniedziałek, 23 października 2017