„Wycinanka z opłatka w polskiej tradycji” – wystawa


0

„Wycinanka z opłatka w polskiej tradycji” to wystawa, którą  w  Senacie 10 grudnia 2015 r., otworzył marszałek Senatu  Stanisław Karczewski.” Podziękował artystce Małgorzacie Pepłowskiej za kultywowanie tradycji.

Wycinanka z opłatka jest oryginalnym i unikatowym zjawiskiem, charakterystycznym wyłącznie dla polskiej sztuki ludowej. Tradycja wycinania w opłatku ozdób, mających przede wszystkim charakter obrzędowy, do początków XX wieku znana była w wielu regionach naszego kraju. Obecnie Małgorzata Pepłowska jest jedyną w naszym kraju twórczynią zajmującą się tym rodzajem sztuki. Artystka jest laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej.

Na wystawę składa się 12 plansz, na których zaprezentowane zostały tradycyjne ozdoby choinkowe oraz kompozycje przestrzenne białe i wielobarwne, nawiązujące formą do najstarszych wzorów: gwiazd, kręgów, szopek – ozdobionych motywami religijnymi i ornamentami roślinnymi.