Zakończenie roku UTW

0

27 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie kolejnego roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w intencji wszystkich słuchaczy UTW w Kościele pw. Św. Tomasza Apostoła w Ełku. Następnie w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury słuchacze odebrali z rąk Pani Dziekan Agnieszki Danielewicz oraz Władz miast/gmin dyplomy. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do wspólnego biesiadowania w Centrum Edukacji Ekologicznej.